ลาซา เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองทิเบตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หลาย ๆ คนคงมีรอยยิ้มที่มุมปาก พร้อมใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งจะไปยืนสูดความงามของเมืองนี้สักครั้งในชีวิต...จริงไหม ซึ่งลาซาตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,650 เมตร จึงทำให้กลายเป็นหนึ่งในเมืองที่อยู่สูงที่สุดของโลก อีกทั้งยังงดงามไปด้วยทิวทัศน์ วัดวาอาราม และวิถีชีวิตของผู้คน รวมถึงเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และศาสนาของทิเบต

กรุณากรอกข้อความ...