ชิงเต่า ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลซานตง ประชากรเมืองชิงเต่าได้ชื่อว่ามีความขยันและทำงานหนัก ซึ่งเป็นจุดสำคัญทำให้เมืองชิงเต่าได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา หากแวะเวียนมาเที่ยว จะได้เห็นว่าตึกส่วนใหญ่จะเป็นสไตล์ยุโรป เพราะเมืองนี้ถูกยึดครองโดยประเทศเยอรมนีจนถึงปี ค.ศ.1914 และโดยญี่ปุ่น ซึ่งจีนทำการยึดคืนมาได้ในปี ค.ศ.1922 นอกจากนี้ยังเคยเป็นฐานทัพเรือของอเมริกามายาวนานถึง 36 ปี 

กรุณากรอกข้อความ...