กวางเจา เป็นเมืองเอกของมณฑลกวางตุ้ง ได้รับการสถาปนาเมืองอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2464 โดยเป็น เมืองใหญ่สุดทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ใกล้เกาะไห่หนัน (ไหหลำ) มาเก๊าและฮ่องกง มีประชากรราว 10 ล้านคน กวางโจว เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,800 ปี มีแม่น้ำสายหลักไหลผ่านคือ แม่น้ำจูเจียง หรือที่เรียกกันว่า แม่น้ำไข่มุก โดยเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมทางทะเลในครั้งอดีต ขณะที่ในปัจจุบันกวางโจว เป็น “ประตูการค้า” ที่สำคัญของจีนตอนใต้ จึงทำให้เมืองมีความเจริญรุ่งเรืองและทันสมัยเป็นอย่างมากทาง ด้านสภาพภูมิอากาศของกวางโจวถือว่าดีมาก ฤดูหนาวไม่หนาวจัด ฤดูร้อนไม่ร้อนจัด และทั้งสี่ฤดูจะมีดอกไม้บานตลอดปี ผู้คนจึงเรียกขานกวางโจวว่า “เมืองบุปผชาติ” หรือ “เมืองดอกไม้” ซึ่งทำให้ กวางโจว กลายเป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์และจุดชมวิวที่สวยงามอย่างยิ่งกวางโจวเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ และมีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก กวางโจวเป็น แหล่งศูนย์รวมของสินค้าต่างๆนาๆชนิดจากทั่วทุกเมืองในประเทศจีน แทบจะทุกบริเวณในกวางโจวเต็มไปด้วยตึกรามขนาดใหญ่เล็ก ที่เป็นศูนย์การค้า และตลาด

กรุณากรอกข้อความ...