ซัวเถา ตั้งอยู่มณฑลกวางตุ้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ Special Economic Zone ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มของประธานาธิบดีเติ้ง เสี่ยวผิง ที่ต้องการให้จีนมีการติดต่อการค้ากับต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากซัวเถาแล้ว ยังมีเมืองเซี่ยเหมิน ไห่หนาน จูไห่และเซินเจิ้น จากนั้นเขตเศรษฐกิจพิเศษในเมืองซัวเถาก็ได้รับการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2527  ซัวเถาได้กลายเป็นเสมือนเมืองหน้าด่านทางทะเลเมืองแรก ๆ ของประเทศจีน  ได้รับฉายาให้เป็น “ร้านขายของเก่าแก่ 100 ปี” ประเทศมหาอำนาจ อาทิ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น รัสเซีย ฮอลล์แลนด์และเบลเยียม ได้เคยมาตั้งที่ทำการของสถานกงสุลใหญ่ มีความหมายโดยนัยว่า พื้นที่แห่งนี้มีความสำคัญถึงขนาดที่หลายประเทศต่างชาติต้องเข้ามาตั้งอาณาเขตของตนเองไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าขายและขนส่งสินค้า


กรุณากรอกข้อความ...